Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

ANIMAL PHARMA MAZOWSZE KRUSZYŃSKI PIECZKOWSKI RAPKOWSKI spółka jawna

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” Animal Pharma Mazowsze Kruszyński Pieczkowski Rapkowski spółka jawnaz siedzibą w Olsztynie ul. Kościuszki 43 10-503, NIP 7393516157, e-mail:info@animal-pharma.com, prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: www.animal-pharma.com, zwanej dalej Animal Pharma.

1. Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -  Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1.  Czynimy należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były w szczególności:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane przetwarzane przez Animal Pharma są przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Spółkę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Animal Pharma Mazowsze Kruszyński Pieczkowski Rapkowski spółka jawnaz siedzibą w Olsztynie ul. Kościuszki 43 10-503, NIP 7393516157, e-mail:info@animal-pharma.com

3. Gromadzenie danych osobowych

Przechowujemy wyłącznie - kierowane do serwera - zapytania (HTTP), a przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy (URL). Tak zgromadzone dane, przechowywane są w dziennikach logów, i mogą dotyczyć następujących informacji:

 • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o geolokalizacji,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu sprawnego funkcjonowania witryny: www.animal-pharma.com oraz w celu udzielania odpowiedzi na zapytania wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej.

Nie przekazujemy przetwarzanych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

4. Uprawnienia Użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują związane z tym uprawnienia wskazane treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się pod adresem: www.animal-pharma.com. Klauzula określa zakres uprawnień oraz sposób ich realizacji.

5. Pliki cookies - wprowadzenie

W celu zapewnienia wygody Użytkowników tj. dostosowania strony do jego preferencji oraz gromadzenia danych statystycznych wykorzystujemy pliki cookies będące rodzajem profesjonalnej technologii do gromadzenia i zapisywania informacji. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) podczas odwiedzania przez niego witryny internetowej. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.animal-pharma.com. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 17 ,,Polityki prywatności i plików cookies”.

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ).

6. Ograniczenia stosowania plików cookies

Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą być zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

7. Pliki cookies podmiotów trzecich

Spółka może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które  najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają  nasze dane:


8. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. 1.        Internet Explorer
 2. 2.        Chrome
 3. 3.        Safari
 4. 4.        Firefox
 5. 5.        Opera
 6. 6.        Android
 7. 7.        Safari (iOS)
 8. 8.        Windows Phone
 9. 9.        Blackberry

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.  

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu. 

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.animal-pharma.com.

9. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Witryna internetowa prowadzona pod adresem UP: www.animal-pharma.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

10. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej ,,Polityki prywatności i plików cookies”. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

11. Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:


Animal Pharma Mazowsze Kruszyński Pieczkowski Rapkowski spółka jawna z siedzibą w Olsztynie ul. Kościuszki 43 10-503, NIP 7393516157, e-mail:info@animal-pharma.com

 

 

skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

>przejdź do kontaktu
© Animal Pharma 2016 by virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.

Wyrażam zgodę